Prosto stoječi toplovodni kamini ali kaminski vložkiToplovodni prosto stoječi kamini AquaFlame ali kaminski vložki za ogrevanje.

Toplovodni kamini Aquaflame imajo vgrajene številne nadstandardne elemente. Inovativno izdelan pribor je zasnovan tako, da omogoča čim lažje vzdrževanje in upravljanje. Pazljivo izbrani materiali zagotavljajo najvišjo kvaliteto in učinkovitost.

Za varno delovanje morajo biti v ogrevalni sistem vgrajeni vsi predpisani elementi. Celoten sistem mora biti izdelan tako, da ne ogroža življenjske dobe toplotnega izmenjevalnika - vodnega plašča kamina. Če je temperatura vode v sistemu prenizka, lahko to povzroči korozijo in znatno skrajša življenjsko dobo vodnega plašča kamina.

Prav tako je pomembno, da celoten sistem učinkovito zaščitimo proti pregrevanju. Vsi tipi toplovodnih kaminov in kaminskih vložkov Aquaflam imajo tak varnostni sistem že standardno vgrajen. Sistem sestavlja varnostni cevni toplotni izmenjevalnik - termično varovalo, s katerim s pomočjo ustreznega termostatskega ventila v primeru potrebe lahko ohladimo pregreto vodo vodnega plašča kamina. Priporočamo tudi namestitev sistema brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki zagotavlja, da bo obtočna črpalka delovala tudi v primeru izpada električnega napajanja.


Serijsko vgrajena zaščita proti eksploziji dimnih plinov

Tudi ko je loputa dovodnega zraka v povsem zaprtem položaju, sistem še vedno prepušča določeno količino terciarnega zraka.To učinkovito preprečuje možnost eksplozije nakopičenih dimnih plinov.

Serijsko vgrajena zaščita pred pregrevanjem kotlovne vode

Takoj, ko tipalo zazna povišanje temperature kotlovne vode, bo sistem z avtomatsko motorno loputo zaprl dovod zraka v kamin in s tem zmanjšal izgorevanje na minimalno vrednost.
* Na voljo le pri modelih z osnovno elektronsko (OR) in avtomatsko mikroprocesorsko regulacijo (AR).

Serijsko vgrajena zaščita proti pregrevanju.

V primeru, ko temperatura v sistemu naraste in obstaja nevarnost pregretja, lahko to povzroči znaten dvig tlaka v vodnem plašču kamina. Če želimo preprečiti poškodbo, moramo zagotoviti, da do pregretja vode v vodnem vsebniku kamina ne more priti. To lahko preprečimo z varnostnim ventilom, varnostnim cevnim toplotnim izmenjevalnikom preko katerega spustimo vodo iz vodovodnega omrežja, ki ohladi kotlovno vodo in nato odteče v kanalizacijo. Če je dovod hladne vode odvisen od elektrike, priporočamo tudi namestitev sistema brezprekinitvenega napajanja (UPS).

Sistem Eko-Air-In

Ta sistem nam omogoča dovajanje vsega zunanjega zraka za izgorevanje direktno v izgorevalno komoro. Tako lahko celoten izgorevalni proces reguliramo z enim vzvodom. Eko-Air-In tudi preprečuje eksplozijo plinov v komori in skrbi za nenehno dovajanje svežega zraka. Tak inovativen pristop nam zagotavlja izjemno učinkovitost izgorevanja in do 40% manjšo porabo goriva ob tem pa še minimalne količine pepela. Eko-Air-In sistem je rezultat dolgotrajnih raziskav in trdega dela strokovnjakov podjetja HS FLAMINGO in je že požel številna priznanja v stroki. Toplovodni kaminski vložki AQUAFLAM imajo na voljo tri tipe regulacij dovodnega zraka. Pri ročni regulaciji dovod zraka krmilimo ročno z vzvodom. Naslednji tip regulacije je osnovna elektronska regulacija, ki se napaja preko običajnega baterijskega vložka, kjer krmilimo odpiranje in zapiranje lopute s potenciometrom. Tretji način je krmiljenje s popolnoma avtomatiziranim mikroprocesorskim panelom z digitalnim uporabniškim vmesnikom.

Prostostoječe toplovodne kamine in toplovodne kaminske vložke AQUAFLAM odlikuje izjemna kvaliteta materialov in izdelava ter inovativna zasnova. Dovod primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka s patentirano tehnologijo Eko-Air-in omogoča popolno krmiljenje delovanja naprave z eno samo loputo, bodisi ročno, elektronsko ali mikroprocesorsko.